Hvad er Oxycodon/Ibuprofen?

Spring overskrift og hovednavigation over. Gå til hovedindholdet for denne side. Søg på werner-saumweber.com. Find priserAfbestilleSådan fungerer werner-saumweber RabatkortMere
 • Rabatkort
 • Mobil App
 • Find stoffer efter tilstand
 • Find apoteker i nærheden af ​​mig
 • Seneste sundhedsnyheder
Hjælp Log ind Spring over lægemiddelbeskrivelse og receptindstillinger. Gå til Oxycodon / Ibuprofen prisliste. Oxycodon / Ibuprofen kupon - Oxycodon / Ibuprofen 5mg/400mg tablet Oxycodon / IbuprofenGenerisk CombunoxIBUPROFEN ; OXYCODONE er en kombination af 2 lægemidler til smertebehandling. Ibuprofen er et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel, også kendt som et NSAID. Det behandler smerter, betændelse og hævelse. Oxycodon er et smertestillende middel. Det behandler moderat til svær smerte.Receptindstillinger generiske tablet 5mg / 400mg 10 tabletter Del Kuponmeddelelse: Dette lægemiddel er et kontrolleret stof. Bemærk, at nogle apoteker muligvis ikke honorerer kuponer for kontrollerede stoffer. Spring sekundær navigation over. Spring til: start af kuponliste.
 • Priser
 • Lægemiddel info
 • Bivirkninger
 • Billeder

Ofte brugte mærkenavne Combunox

Terapeutiske klassifikationer Opioid/NSAID kombination

Farmakologiske klassifikationer NSAID

HURTIGE LINKS

Blackbox advarsel

Oral vej (tablet)

Oxycodonhydrochlorid/ibuprofen har potentiale for afhængighed, misbrug og misbrug, hvilket kan føre til overdosis og død. Vurder hver patients risiko før ordination, og overvåg for udvikling af disse adfærd eller tilstande. Alvorlig, livstruende eller dødelig respirationsdepression kan forekomme. Overvåg nøje, især ved påbegyndelse eller efter en dosisstigning. Utilsigtet indtagelse af oxycodonhydrochlorid/ibuprofen, især hos børn, kan resultere i fatal overdosis af oxycodonhydrochlorid og ibuprofen. Langvarig brug af oxycodonhydrochlorid/ibuprofen under graviditet kan resultere i neonatalt opioidabstinenssyndrom, som kan være livstruende, hvis det ikke genkendes og behandles. Hvis opioidbrug er påkrævet i en længere periode hos en gravid kvinde, skal du informere patienten om risikoen for neonatalt opioidabstinenssyndrom og sikre, at passende behandling er tilgængelig. Samtidig brug af cytokrom P450 3A4-hæmmere eller seponering af samtidig anvendte cytokrom P450 3A4-inducere kan påvirke plasmaniveauerne af oxycodon og føre til øgede bivirkninger og fatal respirationsdepression. Overvåg patienterne omhyggeligt, når oxycodonhydrochlorid/ibuprofen og cytokrom P450 3A4-hæmmere og -inducere anvendes samtidigt. Samtidig brug af benzodiazepiner og opioider kan resultere i dyb sedation, respirationsdepression, koma og død. Reserver samtidig ordination til patienter med utilstrækkelige alternative behandlingsmuligheder. Begræns doseringer og varigheder til det minimum, der kræves, og følg patienterne for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation. NSAID'er kan forårsage en øget risiko for alvorlige kardiovaskulære trombotiske hændelser, myokardieinfarkt og slagtilfælde, som kan være dødelige. Denne risiko kan være øget hos patienter med kardiovaskulær sygdom eller risikofaktorer for hjertekarsygdom. Oxycodonhydrochlorid/ibuprofen er kontraindiceret til brug i forbindelse med koronar bypassoperation (CABG). NSAID'er kan også øge risikoen for alvorlige gastrointestinale (GI) bivirkninger (f.eks. blødning, ulceration og perforering af maven eller tarmene), især hos ældre og patienter med en tidligere anamnese med ulcussygdom og/eller GI-blødning, som kan være dødelig.

Oversigt

Kombinationen af ​​ibuprofen og oxycodon bruges til at lindre akutte, moderate til svære smerter.

Ibuprofen er et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID), der bruges til at lindre betændelse, hævelse og smerte. Oxycodon er et narkotisk analgetikum, der virker i centralnervesystemet for at lindre smerter. Hvis oxycodon bruges i længere tid, kan det blive vanedannende (forårsage mental eller fysisk afhængighed). Fysisk afhængighed kan føre til abstinensbivirkninger, når du holder op med at tage medicinen. Da kombinationen af ​​ibuprofen og oxycodon kun bruges til kortvarig (7 dage eller mindre) lindring af smerte, vil fysisk afhængighed sandsynligvis ikke forekomme.

Denne medicin er kun tilgængelig efter din læges recept.

Korrekt brug

For sikker og effektiv brug af denne medicin, tag ikke mere af det, tag det ikke oftere og tag det ikke i længere tid end din læge har bestilt . At tage for meget af denne medicin kan øge chancen for uønskede virkninger.

Denne medicin bør komme med en medicinvejledning. Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt. Spørg din læge, hvis du har spørgsmål.

Dosering

Dosis af denne medicin vil være forskellig for forskellige patienter. Følg din læges ordre eller anvisningerne på etiketten. Følgende information omfatter kun de gennemsnitlige doser af denne medicin. Hvis din dosis er anderledes, må du ikke ændre den, medmindre din læge fortæller dig at gøre det.

Mængden af ​​medicin, du tager, afhænger af medicinens styrke. Også antallet af doser, du tager hver dag, den tid, der er tilladt mellem doser, og længden af ​​den tid, du tager medicinen, afhænger af det medicinske problem, du bruger medicinen til.

 • Til oral doseringsform (tabletter):
  • Til smerte:
   • Voksne og børn fra 14 år og ældre - 1 tablet hver 4. til 6. time efter behov. Dog er dosis normalt ikke mere end 4 tabletter om dagen, og bør ikke tages i længere tid end 7 dage, medmindre din læge instruerer det.
   • Børn og børn under 14 år – Anvendelse og dosis skal bestemmes af din læge.

Glemt dosis

Hvis du glemmer en dosis af denne medicin, skal du tage den så hurtigt som muligt. Men hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og gå tilbage til din almindelige doseringsplan. Fordoble ikke doser.

Brug & Opbevaring

Opbevar medicinen i en lukket beholder ved stuetemperatur, væk fra varme, fugt og direkte lys. Undgå at fryse.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke forældet medicin eller medicin, der ikke længere er nødvendig.

Aflever ubrugt narkotisk medicin på et hjemsted med det samme. Hvis du ikke har et hjemsted for medicin i nærheden af ​​dig, skal du skylle al ubrugt narkotisk medicin ud i toilettet. Tjek dit lokale apotek og klinikker for tilbageleveringssteder. Du kan også tjekke DEA's websted for lokationer. Her er linket til FDA's hjemmeside for sikker bortskaffelse af lægemidler: www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/ensuringsafeuseofmedicine/safedisposalofmedicines/ucm186187.htm

Før brug

Når man beslutter sig for at bruge en medicin, skal risiciene ved at tage medicinen afvejes mod det gode, det vil gøre. Dette er en beslutning, du og din læge vil tage. For denne medicin skal følgende overvejes:

Allergier

Fortæl din læge, hvis du nogensinde har haft en usædvanlig eller allergisk reaktion på denne medicin eller anden medicin. Fortæl også din sundhedspersonale, hvis du har andre typer allergier, såsom fødevarer, farvestoffer, konserveringsmidler eller dyr. For ikke-receptpligtige produkter skal du læse etiketten eller pakkens ingredienser omhyggeligt.

Pædiatrisk

Der er ikke udført passende undersøgelser af forholdet mellem alder og virkningerne af kombinationen ibuprofen og oxycodon hos børn under 14 år. Sikkerhed og effekt er ikke blevet fastslået.

Geriatrisk

Passende undersøgelser udført til dato har ikke vist geriatrisk-specifikke problemer, der ville begrænse anvendeligheden af ​​oxycodon og ibuprofen kombination hos ældre. Ældre patienter, som kan være mere følsomme end yngre voksne over for virkningerne af kombinationen ibuprofen og oxycodon, er dog mere tilbøjelige til at have nyre-, lunge- eller maveproblemer, hvilket kan kræve forsigtighed hos patienter, der får kombinationen oxycodon og ibuprofen.

Amning

Undersøgelser af kvinder, der ammer, har vist skadelige virkninger for spædbørn. Et alternativ til denne medicin bør ordineres, eller du bør stoppe med at amme, mens du bruger denne medicin.

Lægemiddelinteraktioner

Selvom visse lægemidler slet ikke bør bruges sammen, kan to forskellige lægemidler i andre tilfælde bruges sammen, selvom der kan forekomme en interaktion. I disse tilfælde vil din læge muligvis ændre dosis, eller andre forholdsregler kan være nødvendige. Når du tager denne medicin, er det især vigtigt, at din sundhedspersonale ved, om du tager nogen af ​​de lægemidler, der er anført nedenfor. Følgende interaktioner er udvalgt på baggrund af deres potentielle betydning og er ikke nødvendigvis altomfattende.

Det anbefales ikke at bruge denne medicin sammen med nogen af ​​følgende lægemidler. Din læge kan beslutte ikke at behandle dig med denne medicin eller ændre nogle af de andre lægemidler, du tager.

 • Ketorolac
 • Nalmefene
 • Naltrexon
 • Safinamid

Det anbefales normalt ikke at bruge denne medicin sammen med nogen af ​​følgende lægemidler, men det kan være nødvendigt i nogle tilfælde. Hvis begge lægemidler ordineres sammen, kan din læge ændre dosis eller hvor ofte du bruger den ene eller begge lægemidler.

 • Abciximab
 • Abirateronacetat
 • Aceclofenac
 • Acetamin
 • Acenocumarol
 • Acepromazin
 • Alfentanil
 • Almotriptan
 • Alprazolam
 • Alvimopan
 • Amifampridin
 • Amilorid
 • Amineptin
 • Amiodaron
 • Amitriptylin
 • Amitriptylinoxid
 • Amobarbital
 • Amoxapin
 • Amfetamin
 • Amprenavir
 • Amtolmetin Guacil
 • Anagrelid
 • anileridin
 • Apixaban
 • Aprepitant
 • Ardeparin
 • Argatroban
 • Aripiprazol
 • Armodafinil
 • Asenapin
 • Aspirin
 • Atazanavir
 • Baclofen
 • Balsalazid
 • Bemiparin
 • Bendroflumethiazid
 • Benperidol
 • Benzhydrocodon
 • Benzfetamin
 • Benzthiazid
 • Berotralstat
 • Betamethason
 • Betrixaban
 • Bismuth subsalicylat
 • Bivalirudin
 • Boceprevir
 • Bosentan
 • Bromazepam
 • Bromfenac
 • Bromprid
 • Bromfeniramin
 • Budesonid
 • Bufexamac
 • Bumetanid
 • Buprenorphin
 • Buspiron
 • butabarbital
 • Butorphanol
 • Calciumoxybat
 • Cangrelor
 • Cannabidiol
 • Carbamazepin
 • Carbinoxamin
 • Carisoprodol
 • Carphenazin
 • Celecoxib
 • Ceritinib
 • Certoparin
 • Cetirizin
 • Klorhydrat
 • Chlordiazepoxid
 • Chlorthiazid
 • Chlorpheniramin
 • Klorpromazin
 • Chlorthalidon
 • Chlorzoxazon
 • Cholin Magnesium Trisalicylat
 • Cholin salicylat
 • Cilostazol
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Clarithromycin
 • Clobazam
 • Clomipramin
 • Clonazepam
 • Clonixin
 • Clopamid
 • Clopidogrel
 • Clorazepat
 • Clozapin
 • Grådighed
 • Kokain
 • Kodein
 • Conivaptan
 • Kortison
 • crizotinib
 • Cyclobenzaprin
 • Cyclopenthiazid
 • Cyclosporin
 • Dabigatran Etexilat
 • Dalteparin
 • Danaparoid
 • Darunavir
 • Deflazacort
 • Delavirdin
 • Desipramin
 • Desirudin
 • Desmopressin
 • Desvenlafaxin
 • Dexamethason
 • Dexibuprofen
 • Dexketoprofen
 • Dexmedetomidin
 • Dextroamphetamin
 • Dextromethorphan
 • Dezocin
 • Diazepam
 • Diazoxid
 • Dibenzepin
 • Dichloralphenazon
 • Diclofenac
 • Difenoxin
 • Diflunisal
 • Digoxin
 • Dihydrocodein
 • Diltiazem
 • Diphenhydramin
 • Diphenoxylat
 • Dipyridamol
 • Dipyron
 • Dolasetron
 • Donepezil
 • Dothiepin
 • Doxepin
 • Doxylamin
 • Dronedarone
 • Droperidol
 • Droxicam
 • Duloxetin
 • Edoxaban
 • Efavirenz
 • Eletriptan
 • Enfluran
 • Enoxaparin
 • Enzalutamid
 • Eplerenon
 • Epoprostenol
 • Eptifibatid
 • Erdafitinib
 • Erythromycin
 • Escitalopram
 • Flugt
 • Eslicarbazepinacetat
 • Estazolam
 • Eszopiclon
 • Etakrynsyre
 • Ethchlorovynol
 • Ethopropazin
 • Ethylmorfin
 • Etodolac
 • Etofenamat
 • Etoricoxib
 • Etravirin
 • Felbinac
 • Fenfluramin
 • Fenoprofen
 • Fentanyl
 • Fepradinol
 • Feprazon
 • Feberfew
 • Flibanserin
 • Floctafenin
 • Fluconazol
 • Flufenaminsyre
 • Fluocortolon
 • Fluoxetin
 • Fluphenazin
 • Flurazepam
 • Flurbiprofen
 • Fluspirilen
 • Fluvoxamin
 • Fondaparinux
 • Fosamprenavir
 • Fosaprepitant
 • Fosnetupitant
 • Fosphenytoin
 • Fospropofol
 • Frovatriptan
 • Furazolidon
 • Furosemid
 • Gabapentin
 • Gabapentin Enacarbil
 • Ginkgo
 • Gossypol
 • Granisetron
 • Halazepam
 • Haloperidol
 • Halothan
 • Heparin
 • Hexobarbital
 • Hydrochlorthiazid
 • Hydrocodon
 • Hydrocortison
 • Hydroflumethiazid
 • Hydromorfon
 • Hydroxytryptophan
 • Hydroxyzin
 • Idealisib
 • Iloprost
 • Imatinib
 • Imipramin
 • Indapamid
 • Indinavir
 • Indomethacin
 • Inotersen
 • Iproniazid
 • Isocarboxazid
 • Isofluran
 • Itraconazol
 • Ivacaftor
 • Ketamin
 • Ketazolam
 • Ketobemidon
 • Ketoconazol
 • Ketoprofen
 • Lanreotid
 • Lasmiditan
 • Lefamulin
 • Lemborexant
 • Lepirudin
 • Levocetirizin
 • Levomilnacipran
 • Levorphanol
 • Linezolid
 • Lisdexamfetamin
 • Lithium
 • Lofepramin
 • Lofexidin
 • Lomitapid
 • Lopinavir
 • Lorazepam
 • Lorcaserin
 • Lorlatinib
 • Lornoxicam
 • Loxapin
 • Loxoprofen
 • Lumacaftor
 • Lumiracoxib
 • Magnesiumoxybat
 • Magnesiumsalicylat
 • Engsød
 • Meclizine
 • Meclofenamat
 • Mefenaminsyre
 • Melitracen
 • Meloxicam
 • Melperone
 • Meperidin
 • Mephobarbital
 • Meprobamat
 • Meptazinol
 • Mesalamin
 • Mesoridazin
 • Metaxalone
 • Metadon
 • Metamfetamin
 • Methdilazin
 • Methocarbamol
 • Methohexital
 • Methotrexat
 • Methotrimeprazin
 • Methyclothiazid
 • Methylen blå
 • Methylnaltrexon
 • Methylprednisolon
 • Metoclopramid
 • Metolazon
 • Mibefradil
 • Midazolam
 • Mifepriston
 • Milnacipran
 • Mirtazapin
 • Mitotan
 • Moclobemid
 • Modafinil
 • Molindone
 • Moricizin
 • Morniflumat
 • Morfin
 • Morfinsulfat liposom
 • Nabumetone
 • Nadroparin
 • Nafcillin
 • Nalbufin
 • Nalorfin
 • Naloxon
 • Naproxen
 • Naratriptan
 • Nefazodon
 • Nelfinavir
 • Nepafenac
 • Netupitant
 • Nevirapin
 • Nialamid
 • Nicomorfin
 • Nifluminsyre
 • Nilotinib
 • Nimesulide
 • Nimesulide Beta Cyclodextrin
 • Nitrazepam
 • Nitrogenoxid
 • Nortriptylin
 • Octreotid
 • Olanzapin
 • Olsalazin
 • Ondansetron
 • Opipramol
 • Opium
 • Opium Alkaloider
 • Orphenadrine
 • Oxaprozin
 • Oxazepam
 • Oxcarbazepin
 • Oxymorfon
 • Oxyphenbutazon
 • Ozanimod
 • Palbociclib
 • Palonosetron
 • Papaveretum
 • Paramethason
 • Parecoxib
 • Paregorisk
 • Parnaparin
 • Paroxetin
 • Pemetrexed
 • Pentazocin
 • Pentobarbital
 • Pentosan polysulfat natrium
 • Pentoxifyllin
 • Perampanel
 • Perazin
 • Periciazine
 • Perfenazin
 • Phenelzin
 • Phenindione
 • Phenobarbital
 • Phenprocoumon
 • Phenylbutazon
 • Phenylsalicylat
 • Phenytoin
 • Piketoprofen
 • Pimozid
 • Piperacetazin
 • Pipotiazin
 • Piritramid
 • Piroxicam
 • Polythiazid
 • Posaconazol
 • Kaliumoxybat
 • Prasugrel
 • prazepam
 • Prednisolon
 • Prednison
 • Pregabalin
 • Primidon
 • Procarbazin
 • Prochlorperazin
 • Proglumetacin
 • Promazine
 • Promethazin
 • Propofol
 • Propyphenazon
 • Proquazon
 • Protein C
 • Protriptylin
 • quazepam
 • Quetiapin
 • Ramelteon
 • Ranitidin
 • Ranolazin
 • Rasagilin
 • Reboxetine
 • Remifentanil
 • Remazolam
 • Reoxipride
 • reviparin
 • Ribociclib
 • Rifabutin
 • Rifampin
 • Rifapentin
 • Ritonavir
 • Rivaroxaban
 • Rizatriptan
 • Rofecoxib
 • Salicylamid
 • Salicylsyre
 • Salsalat
 • Samidorfan
 • Saquinavir
 • Scopolamin
 • Secobarbital
 • Selegilin
 • Selpercatinib
 • Sertindole
 • Sertralin
 • Sibutramin
 • Natriumoxybat
 • Natriumsalicylat
 • Spironolacton
 • Sufentanil
 • Sulfasalazin
 • Sulindac
 • Sulpirid
 • Sumatriptan
 • Suvorexant
 • Tacrolimus
 • Tapentadol
 • Telaprevir
 • telithromycin
 • Temazepam
 • Tenofovir disoproxilfumarat
 • Tenoxicam
 • Thiethylperazin
 • Thiopental
 • Thiopropazat
 • Thioridazin
 • Tianeptin
 • Tiaprofensyre
 • Ticagrelor
 • Tiklopidin
 • Tilidin
 • Tinzaparin
 • Tirofiban
 • Tizanidin
 • Tolfenaminsyre
 • Tolmetin
 • Toloniumchlorid
 • Topiramat
 • Torsemid
 • Tramadol
 • Tranylcypromin
 • Trazodon
 • Treprostinil
 • Triamteren
 • Triazolam
 • Trichlormethiazid
 • Trifluoperazin
 • Trifluperidol
 • Triflupromazin
 • Trimeprazin
 • Trimipramin
 • Trolamin salicylat
 • Tryptofan
 • Tucatinib
 • Valdecoxib
 • Venlafaxin
 • Verapamil
 • Vilazodone
 • gennembanke
 • Voriconazol
 • Vortioxetine
 • Voxelotor
 • Warfarin
 • Xipamid
 • Zaleplon
 • Ziprasidon
 • Zolmitriptan
 • Zolpidem
 • Zopiclon
 • Zotepin

Brug af denne medicin sammen med nogen af ​​følgende lægemidler kan forårsage en øget risiko for visse bivirkninger, men brug af begge lægemidler kan være den bedste behandling for dig. Hvis begge lægemidler ordineres sammen, kan din læge ændre dosis eller hvor ofte du bruger den ene eller begge lægemidler.

 • Acebutolol
 • Alacepril
 • Amikacin
 • Atenolol
 • Azilsartan
 • Azilsartan Medoxomil
 • Benazepril
 • Betaxolol
 • Bisoprolol
 • Candesartan Cilexetil
 • Captopril
 • Carteolol
 • Carvedilol
 • Celiprolol
 • Enalapril
 • Enalaprilat
 • Eprosartan
 • Esmolol
 • Fosinopril
 • Irbesartan
 • Labetalol
 • Levobunolol
 • Lisinopril
 • Losartan
 • Metipranolol
 • Metoprolol
 • Moexipril
 • Nadolol
 • Nebivolol
 • Olmesartan Medoxomil
 • Oxprenolol
 • Penbutolol
 • Perindopril Erbumin
 • Pindolol
 • Practolol
 • Propranolol
 • Quinapril
 • Ramipril
 • Sotalol
 • Spirapril
 • Perikon
 • Telmisartan
 • Timolol
 • Trandolapril
 • Valsartan

Andre interaktioner

Visse lægemidler bør ikke anvendes på eller omkring tidspunktet for indtagelse af mad eller indtagelse af visse typer mad, da interaktioner kan forekomme. Brug af alkohol eller tobak sammen med visse lægemidler kan også forårsage interaktioner. Følgende interaktioner er udvalgt på baggrund af deres potentielle betydning og er ikke nødvendigvis altomfattende.

Det anbefales normalt ikke at bruge denne medicin sammen med nogen af ​​følgende, men kan være uundgåelig i nogle tilfælde. Hvis det bruges sammen, kan din læge ændre dosis eller hvor ofte du bruger denne medicin, eller give dig særlige instruktioner om brugen af ​​mad, alkohol eller tobak.

 • Ethanol
 • Grapefrugtjuice

Andre medicinske problemer

Tilstedeværelsen af ​​andre medicinske problemer kan påvirke brugen af ​​denne medicin. Sørg for at fortælle din læge, hvis du har andre medicinske problemer, især:

 • Addisons sygdom (binyreproblem) eller
 • Alkoholmisbrug, historie om eller
 • Hjernesvulst eller
 • Vejrtræknings- eller lungeproblemer (f.eks. astma, KOL, cor pulmonale, hyperkapni, hypoxi) eller
 • Depression , historie om eller
 • Narkotikamisbrug eller afhængighed, især narkotikamisbrug eller afhængighed, eller historie med eller
 • Forstørret prostata (BPH, prostatahypertrofi) eller
 • Hovedskade el
 • Hypothyroidisme (underaktiv skjoldbruskkirtel) eller
 • Nyresygdom , svær eller
 • Kyphoscoliosis (krumning af rygsøjlen, der kan forårsage vejrtrækningsproblemer) eller
 • Leversygdom, svær eller
 • Problemer med vandladning el
 • Psykose (psykisk sygdom) el
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE) eller
 • Svækket fysisk tilstand - Brug med forsigtighed. Kan øge risikoen for mere alvorlige bivirkninger.
 • Anæmi eller
 • Blødningsproblemer el
 • Dehydrering el
 • Ødem (væskeophobning) el
 • Hjerteanfald , nylig eller
 • Hjertesygdomme (f.eks. kongestiv hjertesvigt) eller
 • Hypertension (forhøjet blodtryk) eller
 • Hypotension (lavt blodtryk) eller
 • Nyresygdom eller
 • Leversygdom eller
 • Pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen) eller
 • Anfald, historie om eller
 • Mavesår eller blødning, historie om eller
 • Slagtilfælde , historie om - Brug med forsigtighed. Kan forværre disse forhold.
 • Aspirin-følsom astma eller
 • Aspirin følsomhed, historie eller
 • Hjertekirurgi (f.eks. koronar bypassgraft [CABG]) eller
 • Lunge- eller vejrtrækningsproblemer (f.eks. astma, respirationsdepression), alvorlige eller
 • Mave- eller tarmblokering (f.eks. paralytisk ileus) - Bør ikke anvendes til patienter med disse tilstande.

Forholdsregler

Det er meget vigtigt, at din læge tjekker dine fremskridt, mens du tager denne medicin . Dette vil give din læge mulighed for at se, om medicinen virker korrekt, og beslutte, om du skal fortsætte med at tage den.

Din læge vil gerne kontrollere dit blodtryk i begyndelsen af ​​behandlingen og overvåge det under hele behandlingen med denne medicin. Hvis forhøjet blodtryk opstår eller forværres, mens du tager denne medicin, kan det føre til alvorlige hjerteproblemer.

bedste tidspunkt på dagen at tage cymbalta

Brug ikke mere af denne medicin eller tag den oftere, end din læge fortæller dig. Dette kan være livstruende. Symptomer på en overdosis omfatter ekstrem svimmelhed eller svaghed, langsom hjerterytme eller vejrtrækning, anfald, vejrtrækningsbesvær og kold, klam hud. Ring til din læge med det samme, hvis du bemærker disse symptomer .

Brug af denne medicin, mens du er gravid, kan forårsage neonatalt abstinenssyndrom hos dine nyfødte babyer. Fortæl din læge med det samme, hvis din baby har et unormalt søvnmønster, diarré, et højt gråd, irritabilitet, rysten eller rysten, vægttab, kaster op eller ikke tager på i vægt.

Denne medicin kan øge din risiko for at få et hjerteanfald eller slagtilfælde. Dette er mere tilbøjeligt til at forekomme hos mennesker, der allerede har hjertesygdomme. Folk, der bruger denne medicin i lang tid, kan også have en højere risiko. Nogle tegn på alvorlige hjerteproblemer er brystsmerter, trykken for brystet, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme eller usædvanlig rødmen eller varme i huden. Spørg din læge med det samme, hvis du bemærker nogle af disse advarselstegn.

Kombinationen af ​​ibuprofen og oxycodon vil bidrage til virkningerne af alkohol og andre midler, der hæmmer centralnervesystemet (CNS) (medicin, der gør dig døsig eller mindre opmærksom). Nogle eksempler på CNS-depressiva er antihistaminer eller medicin mod høfeber, allergier eller forkølelse, beroligende midler, beroligende midler, sovemedicin eller anden receptpligtig smertestillende medicin eller narkotika, medicin mod anfald eller barbiturater, muskelafslappende midler eller bedøvelsesmidler, herunder nogle tandbedøvelsesmidler. Drik ikke alkoholiske drikke, og tjek med din læge eller tandlæge, før du tager nogen af ​​de ovennævnte lægemidler, mens du bruger denne medicin .

Denne medicin kan forårsage blødninger i din mave eller tarm. Dette er mere sandsynligt, hvis du tidligere har haft et mavesår, hvis du ryger eller drikker alkohol regelmæssigt, er over 60 år, har dårligt helbred eller bruger visse andre lægemidler (såsom steroider eller blod). tyndere). Disse problemer kan opstå når som helst med eller uden varsel og kan være dødelige. Du bør straks kontakte din læge hvis nogle af de følgende symptomer opstår, inklusive sort, tjæreagtig afføring, blodig afføring, opkastning af blod eller materiale, der ligner kaffegrums, alvorlige eller vedvarende mavesmerter, kramper eller brændende, vejrtrækningsbesvær, svær eller vedvarende kvalme, halsbrand og/eller dårlig fordøjelse.

Spørg din læge med det samme, hvis du har smerter eller ømhed i den øvre del af maven, bleg afføring, mørk urin, appetitløshed, kvalme, opkastning eller gule øjne eller hud. Disse kan være symptomer på et alvorligt leverproblem.

Denne medicin kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, angioødem eller visse hudsygdomme (Stevens-Johnsons syndrom). Disse reaktioner kan være livstruende og kræver øjeblikkelig lægehjælp. Ring til din læge med det samme, hvis du har udslæt, kløe, blærer, afskalning eller løsning af huden, feber eller kuldegysninger, problemer med at trække vejret eller synke, eller hævelse af dine hænder, ansigt, mund eller hals, mens du bruger dette medicin.

Denne medicin kan få nogle mennesker til at blive døsige, svimle, ør i hovedet eller til at føle en falsk følelse af velvære. Sørg for, at du ved, hvordan du reagerer på denne medicin, før du kører bil, bruger maskiner eller gør noget andet, der kan være farligt, hvis du er svimmel eller ikke er opmærksom og klar i hovedet . Hvis disse reaktioner er særligt generende, skal du kontakte din læge.

Svimmelhed, svimmelhed eller besvimelse kan forekomme, især når man pludselig rejser sig fra en liggende eller siddende stilling. At rejse sig langsomt op kan mindske dette problem.

Inden nogen form for operation (herunder tandkirurgi) eller akut behandling, skal du fortælle den ansvarlige læge eller tandlæge, at du tager denne medicin.

Kombinationen af ​​ibuprofen og oxycodon kan forårsage mundtørhed. For midlertidig lindring, brug sukkerfrit slik eller tyggegummi, smelt isstykker i munden eller brug en spyterstatning. Men hvis mundtørhed fortsætter i mere end 2 uger, skal du kontakte din tandlæge. Fortsat mundtørhed kan øge chancen for tandsygdomme, herunder huller i tænderne, tandkødssygdomme og svampeinfektioner.

Ring til din læge med det samme, hvis du har forvirring, døsighed, feber, generel sygdomsfølelse, hovedpine, appetitløshed, kvalme, stiv nakke eller ryg eller opkastning. Disse kan være symptomer på en alvorlig tilstand kaldet aseptisk meningitis.

Hvis du har hjertesygdom eller kongestiv hjerteinsufficiens (CHF), skal du fortælle det til din læge, hvis du har uforklarlig vægtøgning eller ødem (væskeophobning eller hævelse af kroppen) med denne medicin.

Spørg din læge med det samme, hvis du har angst, rastløshed, et hurtigt hjerteslag, feber, svedtendens, muskelspasmer, trækninger, kvalme, opkastning, diarré eller ser eller hører ting, der ikke er der. Disse kan være symptomer på en alvorlig tilstand kaldet serotonergt syndrom. Din risiko kan være højere, hvis du også tager visse andre lægemidler, der påvirker serotoninniveauet i din krop.

Brug af for meget af denne medicin kan forårsage infertilitet (ude af stand til at få børn). Tal med din læge, før du bruger denne medicin, hvis du planlægger at få børn.

Tag ikke anden medicin, medmindre de er blevet diskuteret med din læge. Dette omfatter receptpligtig eller ikke-receptpligtig (håndkøbsmedicin [OTC]) og naturlægemidler eller vitamintilskud.

Kemiske klassifikationer

Propionsyre (klasse)

Oxycodon / Ibuprofen billeder

Gult aflangt logo 29 - Oxycodonhydrochlorid/Ibuprofen 5mg-400mg tabletOxycodonhydrochlorid/Ibuprofen 5mg-400mg tabletAndre opioid-/NSAID-kombinationer
 • Combunox
 • Hydrocodon / Aspirin
 • Ibudone
 • Percodan
 • Synalgos DC
 • Vicoprofen
   Andre forhold
   • Smerte
       Anbefalet